Walne zebranie

Kluby i sekcje szachowe

Warmińsko  – Mazurskiego

Związku Szachowego

  

Informujemy,  że Walne Zebranie Sprawozdawcze i Wyborcze Uzupełniające na Prezesa i do Zarządu Warmińsko-Mazurskiego Związku Szachowego odbędzie się w dniu 24.03.2019 o godz. 11.00  w Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie ul. Sobieskiego 9.

 

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania .
 3. Wybór komisji: skrutacyjno-mandatowej oraz uchwał i wniosków .
 4. Informacja komisji mandatowej.
 5. Sprawozdanie Zarządu za okres 01.01.2018 – 31.12.2018.
 6. Dyskusja nad sprawozdaniem.
 7. Informacja komisji rewizyjnej wraz z wnioskiem.
 8. Głosowanie w sprawie absolutorium dla Zarządu.
 9. Wybór Prezesa WMZSZACH.
 10. Uzupełniające wybory do Zarządu – 2 osoby.
 11. Wolne wnioski.
 12. Sprawozdanie komisji uchwał i wniosków.
 13. Podjęcie uchwał.
 14. Zakończenie zebrania.

Przyjazd delegatów na koszt własny lub klubu.

 

Zarząd WMZSZACH

Załącznik:  Agenda o Walnym wraz z wykazem przydzielonych mandatów

 

Tags: No tags