Akcje szkoleniowe

Pierwsze Szkolenie Kadry Młodzika w 2020 roku.
Warmińsko- Mazurski Związek Szachowy zaprasza do wzięcia udziału w akcji szkoleniowej Kadry Młodzika Województwa Warmińsko- Mazurskiego, która odbędzie się w dniach 05.08.2020-13.08.2020 w Suwałkach. Kwota przyznanych środków finansowych z Warmińsko-Mazurskiej Federacji Sportu na jednego zawodnika- 720 zł.
Prosimy o kontakt i zgłoszenie telefoniczne rodziców zarówno zawodników z kadry podstawowej jak i rezerwowej do dnia 28.06.2020 do godziny 18.00.

Osoby kontaktowe:
Prezes WMZSZACH Kamil Zapałowski- 608 107 433
Koordynator Kadry Młodzika- Katarzyna Wadecka- Janik- 501 373 612

 

Planowany harmonogram akcji szkoleniowej Kadry Młodzika na rok 2020:

1. 05.08.2020-12.08.2020  – Suwałki
2. 21.09-30.09 – Brok ELIMINACJE MA-WM do OOM i MPJ do lat 10
3. 02.10-04.10 – Ciechanów Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików (MA – WM)
4. 16.11.-17.11- Elbląg
5. 27.12-31.12- Kętrzyn lub Warszawa

Ze względu na obecnie panującą sytuację związaną z COVID 19 harmonogram może ulec zmianie.