Walne Zgromadzenia WMZSzach

2020.09 – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WMZSzach Ostróda 06.09.2020 r.

Zarząd WMZSzach

2020.02 – Walne Zgromadzenie WMZSzach Ostróda 02.02.2020 r.

Zarząd WMZSzach

 

2019 – Walne Zgromadzenie WMZSzach 24.03.2019r.