Walne Zgromadzenia WMZSzach

Dzień Dobry,
Na podstawie paragrafu 25 pkt 3 Statutu Warmińsko- Mazurskiego Związku Szachowego, Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo- Wyborcze na dzień 26 maja 2024 w Ostródzie, Dom Polonii ul. Pieniężnego 6.
Pierwszy termin godzina 10.00, drugi termin godzina 10.15.
W załączeniu przesyłam zestawienie mandatowe. Proszę o informację  zwrotną do dnia 23.05.2024 ilu delegatów mamy się spodziewać z Państwa klubów celem przygotowania sali oraz przygotowania cateringu.
Z poważaniem
Kamil Zapałowski
Prezes Warmińsko-Mazurskiego
Związku Szachowego

2024.05.26 Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze WMZSzach

2023.11.26 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze WMZSzach

2023.06.30 Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze WMZSzach

2022.05.22 Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze WMZSzach

2022.01.18 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów WMZSzach

Zarząd Zarząd WMZSzach

2021.05.30 Sprawozdawcze Walnym Zgromadzeniu Delegatów WMZSzach

Zarząd Zarząd WMZSzach

2020.09.06 – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WMZSzach Ostróda

Zarząd WMZSzach

2020.02.02 – Walne Zgromadzenie WMZSzach Ostróda

Zarząd WMZSzach

2019 – Walne Zgromadzenie WMZSzach 24.03.2019r.